Posolstvo Mont Saint Michel

Tajomstvo tohto chrámu je v jeho budovaní, v JEDNOTE MUŽA A ŽENY.
Muži a ženy ho spoločne budovali  pre svoje deti,  pre nasledujúce generácie, aby každý  kto sem príde,
cítil Posvätnú Lásku muža a ženy. 
Posvätné tajomstvo tohto chrámu v ňom  spoločne ukotvili práve cez Posvätnú Lásku muža a ženy tu na Matke Zemi.
V každej časti chrámu, v každej jeho lodi je zapísaná a vložená rovnako energia muža aj energia ženy,
ktorá je vyjadrená vo farbách.
ČERVENÁ farba je farba ŽENY, MODRÁ farba je farba MUŽA a BIELA farba je farba ŽIVOTA.
Cez červenú a modrú farbu je tu zároveň vyjadrený Vesmírny zákon:  Ako hore  tak dole, ako vo veľkom,
tak v malom, ako vo vnútri, tak navonok, pretože  červená a modrá farba sú základné farby Matky Zeme.
Červená farba zohrieva z vnútra Matku Zem a je to farba magmy a preto  je červená farba,  farbou ženy,
ktorá rovnako z vnútra zohrieva muža.
Modrá farba je farba ochrany. Aj obal Matky Zeme je modrý a preto modrá farba v katedrále patrí mužovi.
On tvorí a vytvára ochranu žene.
Biela farba je farba života a nesie v sebe všetky farby a kombinácie ich odtieňov a preto  vyjadruje všetky nekonečné možnosti života ako takého.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Message from Mont Saint Michel
More in English in PDF

Le Mont Saint Michel

rovnoramenný kríž života

Pridaj komentár