Svätý Dominik Guzmán, kňaz

Ôsmeho augusta slávi Cirkev sviatok svätého Dominika Guzmána.Dominik sa narodil okolo roku 1170 v malom španielskom meste Caleruega v zbožnej rodine.

Keď sa stal kňazom a kanonikom kapituly v Osme, pomáhal svojmu biskupovi v misiách, čo ho napokon priviedlo k úplnému odovzdaniu sa pre kazateľstvo a privádzaniu ľudí na cestu k Bohu. Podľa tradície sa mu raz pri modlitbe zjavila Panna Mária a povedala mu, aby si vybral hlavné pravdy viery, kratučko ich vysvetľoval a učil ľudí modliť sa. Potom ho naučila modliť sa ruženec. Vďaka tomu sa potom obrátilo mnoho ľudí.

Dominik zhromaždil okolo seba druhov a založil Rehoľu bratov kazateľov, ktorí sú známi aj ako dominikáni.

V spolupráci s niekoľkými ženami vytvoril aj spoločenstvo klauzúrnych dominikánok, nazývaných sestry kazateľky. Ich úlohou bolo svojou modlitbou a obetavým životom podporovať apoštolské práce bratov dominikánov.

Dominik zomrel v Bologni 6. augusta 1221. No ani teraz neprestáva pomáhať členom svojej rehoľnej rodiny a všetkým, ktorí ho prosia o pomoc. Jasne o tom hovorí napríklad svätyňa sv. Dominika so zázračným obrazom v mestečku Soriano v južnom Taliansku, odkiaľ najmä matky v požehnanom stave šíria zvyk nosiť tzv. pásik sv. Dominika.

Viac o svätom Dominikovi tu.