Zjavenie Pána

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa slávi už od 3. storočia. Východná cirkev si v ňom pôvodne pripomínala tri zázraky, v ktorých bolo zjavené, že Ježiš je Mesiáš a Boží syn: príchod mudrcov od východu, ktorým sa Kristus dal poznať ako Boží Syn a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania; Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak, v ktorom zjavil svoju božskú moc – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej. Pokračovať v čítaní „Zjavenie Pána“