Svätá Helena

Svätá Helena, celým menom Flavia Júlia Helena Augusta, bola matkou cisára Konštantína Veľkého.

Ako sa Helena dostala ku kresťanstvu, nevieme s istotou povedať. Obrátila sa asi vo veku šesťdesiat rokov a robila mnoho vecí v prospech Cirkvi a charity. Jej zásluhou boli v Ríme a vo Svätej zemi postavené viaceré chrámy. Snažila sa aj vplývať na svojho syna, aby prijal kresťanstvo. Ten bol voči kresťanom veľmi ústretový, hoci pokrstený bol až na smrteľnom lôžku.

Koncom roka 326 sa svätá Helena vydala na púť do Svätej zeme. Na tejto púti podľa tradície objavila pozostatky kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus.

Zdroj: Životopisy svätých

Nanebovzatie Panny Márie

Dnes slávime v našej farnosti zasvätenej Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej hodovú slávnosť.

Blahoslavená si, Mária, pretože si bola vyzdvihnutá medzi anjelské zbory a spoločne s Kristom si dosiahla večné víťazstvo.

Svätá Klára, panna

Klára sa narodila v Assisi roku 1194 vo vznešenej rodine.

Už ako dievča zatúžila patriť iba Kristovi. Podľa príkladu svojho rodáka Františka opustila svet, aby mohla žiť v chudobe podľa ideálu evanjelia. Svätý František jej pripravil malé prístrešie pri kostolíku sv. Damiána. Neskôr sa k nej pridala aj jej sestra Agnesa a iné vznešené dievčatá z Assisi. Tak sa zrodil Druhý františkánsky rád a Klára sa stala jeho matkou. Nazývali ich chudobné panie od Svätého Damiána, neskoršie klarisky. Pokračovať v čítaní „Svätá Klára, panna“