Premenenie Pána

Katolícka cirkev dnes slávi sviatok Premenenia Pána. Táto udalosť patrí k tým najdôležitejším v živote Ježiša Krista tu na zemi.

Svätý Matúš píše: „Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním… i zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: ,Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.‘ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: ,Vstaňte a nebojte sa!‘… Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: ,Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.‘“ (Mt 17, 1 – 8)

Kde sa stala táto udalosť, nevieme. Tradícia hovorí, že to bolo na vrchu Tábor, ktorý sa týči v srdci Galiley uprostred nížinatej krajiny. Stalo sa to zrejme v druhom roku Pánovho účinkovania. Traja apoštoli sa stali svedkami Ježišovej slávy, ktorá ho čakala po diele vykúpenia.

Sviatok Premenenia Pána sa slávil v rôznych termínoch. Od 15. storočia pripadá podľa nariadenia pápeža Kalixta III. na 6. augusta.

Pre všetkých je pripomienkou slávy Ježiša Krista a povzbudením očakávať nebeskú slávu, ktorú nám pripravil v nebi.

Zdroj: Životopisy svätých