Terézia Benedikta od Kríža, panna a mučenica, patrónka Európy

Edita Steinová sa narodila 12. októbra 1891 vo Vroclave v Poľsku v nábožnej židovskej rodine ako najmladšia z dvanástich súrodencov.

Bola výnimočnou študentkou. Najviac sa zaujímala o filozofiu a fenomenológiu. Časom sa začala zaujímať o katolícku vieru, najmä po preštudovaní diela sv. Terézie Avilskej. V roku 1922 bola pokrstená v katedrále v Kolíne v Nemecku. O jedenásť rokov neskôr vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Kolíne. Prijala meno Terézia Benedikta od Kríža. Slávnostné sľuby zložila v roku 1938. Neskôr do kláštora vstúpila aj jej sestra Róza.

Vzhľadom na politické pomery vo vtedajšom Nemecku ju poslali do Holandska, do kláštora v Echte. Keď nacisti obsadili Holandsko, Teréziu zatkli a spolu s jej sestrou Rózou deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime. Naskytla sa im možnosť z tábora ujsť, no neurobili tak. Deviateho augusta roku 1942 tam Terézia zomrela v plynovej komore. Mala vtedy 51 rokov.

V roku 1987 pápež Ján Pavol II. Editu Steinovú v kolínskej katedrále blahorečil. Svätorečená bola v roku 1998. Za patrónku Európy bola vyhlásená 1. októbra 1999 spolu so sv. Brigitou Švédskou a Katarínou Sienskou.

Cirkev slávi jej sviatok v deň jej smrti, 9. augusta.

Zdroj: Životopisy svätých