Oznamy

1. – 8. august 2021   

Liturgický kalendár

Nedeľa
Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Streda
Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Štvrtok
Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, spomienka

Piatok
Premenenie Pána, sviatok

Nedeľa
Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.45 h – za † Otíliu Osuskú, výročná svätá omša

Utorok
17.30 h – za † Františka a Jozefu Slámovcov a starých rodičov

Štvrtok
17.30 h – za † Emila a Jozefínu Hollých, dcéru, zaťov, rodičov a ostatnú zomrelú rodinu

Piatok
17.30 h – spoločná svätá omša za zosnulých 

Nedeľa
8.45 h – za † Jozefa a Albínu Šešerovcov a dcéru Martu


V tomto týždni máme prvý štvrtok, prvý piatok a prvú sobotu v mesiaci. Svätá spoveď bude pred svätou omšou.
 

V pondelok 2. augusta možno vo farských kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, svätá prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.


V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:

1., 2. a 3. augusta za farnosť Veľké Leváre
4., 5. a 6. augusta za farnosť Záhorská Ves,
7. a 8. augusta za farnosť Závod.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 
 

Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie