Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 3. decembra
1. adventná nedeľa

Streda 6. decembra
Svätého Mikuláša, biskupa, spomienka

Štvrtok 7. decembra
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok

Piatok 8. decembra
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Nedeľa 10. decembra
2. adventná nedeľa

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 3. decembra
8.30 h – za † Jozefa a Annu Slámovcov

Utorok 5. decembra
16.30 h – za † Alojza Hollého pri príležitosti 30. výročia úmrtia

Piatok 8. decembra
16.30 h – za † Antona Hollého, výročná svätá omša

Nedeľa 10. decembra
8.30 h – na poďakovanie s prosbou o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie


V nedeľu 3. decembra bude po svätej omši zbierka na charitu.


Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie v piatok 8. decembra je prikázaný sviatok, ktorý zaväzuje k účasti na svätej omši.


Povzbudzujem vás k účasti na misiách, ktoré sú duchovnou obnovou našej farnosti. Začnú sa v nedeľu 10. decembra a budú trvať do nedele 17. decembra.

Farské misie 10. – 17. decembra 2023

V  dňoch 10. až 17. decembra sa v našej farnosti uskutočnia misie. Konať sa budú pod duchovným vedením resurekcionistu P. Edwarda Żakowicza.

Program misií
Nedeľa 10. decembra

8.30 h – svätá omša
9.30 h – stretnutie pre mládež
14.00 h – poklona, svätá spoveď
15.00 h – korunka k Božiemu milosrdenstvu

Pondelok 11. decembra

17.00 h – svätá omša

Utorok 12. decembra

9.00 h – návšteva chorých v domácnosti
17.00 h – svätá omša

Streda 13. decembra

17.00 h – svätá omša

Štvrtok 14. decembra

 9.00 h – stretnutie v škole
18.00 h – svätá omša
19.00 h – náuka pre mužov

Piatok 15. decembra

17.00 – 18.00 h – svätá spoveď
18.00 h – svätá omša
19.00 h – náuka pre ženy

Sobota 16. decembra

17.00 h – svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
18.00 h – krížová cesta

Nedeľa 17. decembra

8.30 h – svätá omša
14.30 h – predvianočný koncert


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.