Oznamy

14. – 21. august 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Pondelok
Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Sobota
Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa
Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za dobrodincov a staviteľov nášho chrámu

Pondelok
17.30 h – za rodinu Fumačovú, Moravčíkovú a ostatnú živú a zomrelú rodinu

Utorok
17.30 h – za † Ladislava Čonku a rodičov z oboch strán

Štvrtok
17.30 h – za † Štefana a Máriu Vávrovcov, dcéru, zaťov a ostatnú živú a zomrelú rodinu

Nedeľa
8.30 h – za † Štefana a Máriu Fajtákovcov, dcéru Emíliu, syna Františka, zaťa Alojza a ostatnú živú a zomrelú rodinu


Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zúčastnili na upratovaní a vyzdobení nášho kostola na hodovú slávnosť.


V pondelok 15. augusta je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, sme teda povinní zúčastniť sa v tento deň na svätej omši.


Na budúcu nedeľu ako tretiu v mesiaci bude zvonček obetovaný na vyplatenie hodín na vežu kostola.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.