Oznamy

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. júla
Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

Pondelok 22. júla
Sviatok sv. Márie Magdalény

Utorok 23. júla
Sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Štvrtok 25. júla
Sviatok sv. Jakuba, apoštola

Piatok 26. júla
Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie

Sobota 27. júla
Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov

Nedeľa 28. júla
Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 21. júla
8.30 h – na poďakovanie za dožitých 80 rokov s prosbou o Božie milosti a ochranu Panny Márie

Utorok 23. júla
17.30 h – na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pri príležitosti životného jubilea s prosbou o Božie požehnanie pre rodinu 

Štvrtok 25. júla
17.30 h – za † Pavla Trajlinka a Danka Jursu

Nedeľa 28. júla
8.30 h – za † Betku, Alojza a Máriu, Viliama a Evu


V nedeľu 20. júla bude zvonček obetovaný na opravu vonkajšej fasády kostola.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.