Oznamy

16. – 23.  máj 2021   

Liturgický kalendár

Nedeľa
Siedma veľkonočná nedeľa

Utorok
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, spomienka

Štvrtok
Sv. Bernardína Sienského, kňaza, spomienka 

Nedeľa
Slávnosť zoslania Ducha Svätého

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.45 h – za † rodinu Pútikovú a Fošnárovú

Utorok
17.30 h – za † Gabrielu Dvořákovú, zádušná sv. omša

Štvrtok
17.30 h – za † Jána Štoru a rodičov Angelu a Jána 

Nedeľa
8.45 h – za † Annu Hollú, rodičov a ostatnú živú a zomrelú rodinu


V nedeľu 16. mája bude zvonček obetovaný na opravu lavíc.

Po svätej omši bude zbierka na katolícke médiá.


V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:

16. a 17. mája za farnosť Skalica,
18., 19. a 20. mája za farnosť Unín,
21., 22. a 23. mája za farnosť Moravský Svätý Ján.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 
 

Oznamy TK Konferencie biskupov Slovenska

Informácie o živote Cirkvi počas pandémie koronavírusu

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie