Oznamy

24. – 31. október 2021  

Liturgický kalendár

Nedeľa
Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Piatok
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa
Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
7.45 h – na úmysel
8.45 h – za Antona a Rozáliu Privrelovcov, bratov a rodičov z oboch strán

Utorok
16.30 h – za Alojza a Annu Plankovcov a rodičov z oboch strán

Štvrtok
16.30 h – za † Ladislava Čonku a rodičov z oboch strán

Nedeľa
7.45 h – na úmysel
8.45 h – za † Valériu a Milana Orthovcov a rodičov z oboch strán


Všetkých pozývam a povzbudzujem k spoločnej modlitbe svätého ruženca. 


Po svätej omši bude zbierka na misie.


Minulú nedeľu sa na opravu lavíc a spovednice vybralo 425 eur. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.


Protipandemické opatrenia ostávajú v platnosti tak ako minulý týždeň.

V nedeľu o 8.45 h bude svätá omša bude len pre zaočkovaných občanov. Počet zaočkovaných je neobmedzený a zúčastniť sa môžu i deti do 12 rokov bez očkovania.

Sväté omše v nedeľu o 7.45 h a sväté omše v týždni sú pre všetkých. Podmienkou je  1 osoba na 15 štvorcových metrov.

Záväzné sú respirátory pre všetkých aj pre zaočkovaných. Taktiež vás veľmi prosím, aby ste ich mali riadne nasadené na tvári a tak chránili seba aj iných a boli ohľaduplní k tým, ktorí majú slabú imunitu.

Na všetky sväté omše je aj naďalej potrebné priniesť lístok s menom a číslom telefónu.

Sväté prijímanie sa bude podávať na ruku. Tí, ktorí chcú prijímať sväté prijímanie tradičným spôsobom, pristúpia na konci.
 

V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:
24., 25. a 26. októbra za farnosť Miloslavov,
27., 28. a 29. októbra za farnosť Senec,
30. a 31. októbra za farnosť Tomášov.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 
 

Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobených pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.