Kaplnka

Baroková kaplinka bola postavená za dedinou na okraji močarísk, v blízkosti cesty do Gajár. Pramene sa v údajoch o okolnostiach jej vzniku rozchádzajú. Pravdepodobne bola postavená v čase morovej epidémie v roku 1720 ku cti sv. Rochusa, sv. Rozálie a sv. Sebastiána, ochrancov pred morom. Neskôr bola kaplnka zasvätená Panne Márii. V minulosti sa ku kaplnke po Veľkej noci konávali procesie, pri ktorých sa spievalo: „Od moru, hladu, vojny vysloboď nás, Pane.“