Služba čítania

nedeľa 23. júna

Tomáš Volko
Ľudmila Gúthová

nedeľa 29. júna

Mária Radochová
Barbora Králová

nedeľa 30. júna

Richard Markovič
Peter Švarc

nedeľa 7. júla

Hanka Hollá
Eliška Hodeková

nedeľa 14. júla

Jozefína Mrázová
Anna Fajtáková

 

Čítajúci si môžu v prípade potreby dátum čítania alebo poradie čítaní medzi sebou vymeniť.

Liturgický kalendár nájdete tu.

Rady pre lektorov čítajúcich Božie slovo nájdete tu.