Služba upratovania

20. – 25. marec

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

27. marec – 1. apríl

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

3. – 8. apríl

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

10. – 15. apríl

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

17. – 22. apríl

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková