Služba upratovania

29. január – 3. február

Prvá ruža, horliteľka A. Síthová

5. – 10. február

Druhá ruža, horliteľka D. Kopiarová

12. – 17. február

Tretia ruža, horliteľka A. Kujanová

19. – 24. február

Štvrtá ruža, horliteľka A. Mošovská

26. február – 2. marec

Piata ruža, horliteľka E. Marčíková