Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je štvrtok, 30. mája 2024
Modlime sa za farnosť:
Borský Mikuláš, dekanát Šaštín

 

Oznamy

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. mája
Ôsma nedeľa v Cezročnom období
Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Štvrtok 30. mája
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sobota 1. júna
Svätého Justína, spomienka

Nedeľa 2. júna
Deviata nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 26. mája
8.30 h – za † Michala Zabáka

Utorok 28. mája

17.30 h – za blahorečenie zakladateľov kongregácie resurrekcionistov

Štvrtok 30. mája
17.00 h – na úmysel ordinára

Nedeľa 2. júna
8.00 h – za † Cyrila a Helenu Bečárovcov, brata Jozefa a rodičov z oboch strán


Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovo Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Svätá omša bude o 17.00 h.
 

Procesia na oslavu Božieho Tela a Krvi sa bude konať v nedeľu po svätej omši o 8.00 h. Prosím o prípravu oltárov. Dievčatá prosím, aby si priniesli lupienky na posypanie cesty pred Pánom Ježišom.
 

Minulú nedeľu ste na opravu fasády kostola obetovali 1060 eur. Za vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.
 

Môžete si nahlasovať úmysly svätých omší na celý rok.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.