Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii nanebovzatej.

Oznamy

29. máj – 5. jún 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Siedma veľkonočná nedeľa

Streda
Svätého Justína, mučeníka, spomienka

Piatok
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † Michala Zabáka

Utorok
17.30 h – za † Ľubomíra Poláka, výročná svätá omša

Piatok
17.30 h – spoločná svätá omša za zosnulých

Nedeľa
8.30 h – za † Cyrila a Helenu Bečárovcov, brata Jozefa a rodičov z oboch strán


V nedeľu 29. mája bude po svätej omši zbierka na katolícke masmédiá.
 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude pred svätou omšou.
 

Pripomínam, že mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu, a preto povzbudzujem k modlitbe litánií k Božskému Srdcu.


Na budúci týždeň v stredu, v piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je však iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.


Birmovancov pozývam na svätú omšu v nedeľu o 8.30 h a po nej na stretnutie.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: 
faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.