Kňazi

Farnosť Malé Leváre spravuje excurrendo kňaz Jarosław Kinka CR, správca farnosti Veľké Leváre.

Kňazi, ktorí spravovali farnosť Malé Leváre:

1823 – 1827 František Malinský
1827 – 1831 Ignác Bobuš
1831 – 1883 Anton Polakovič
1883 – 1895 Štefan Bezák
1895 – 1923 Gejza Szüczy
1923 – 1923 Jozef Bielek
1923 – 1936 Július Privrel
1936 – 1936 Alfonz Ščepko
1936 – 1937 Andrej Ovšonka
1937 – 1938 Jozef Rakovský
1938 – 1939 Michal Horváth
1939 – 1939 František Mesko
1939 – 1941 Augustín Toman
1941 – 1949 Ján Vojtech
1949 – 1974 Vladimír Malík
1974 – 1979 Jozef Blažek
1979 – 1983 Oto Školuda
1984 – 1984 Karol Benovic SVD
1986 – 1997 Florián Michal CCG
1997 – 2002 Jarosław Kinka CR
2002 – 2017 Edward Hering CR
2017 Jarosław Kinka CR