Svätý Ján Mária Vianney, farár z Arsu

Dedinka Ars neďaleko Lyonu vo Francúzsku je dnes známa po celom svete vďaka Jánovi Máriovi Vianneyovi, ktorý tu slúžil ako farár 41 rokov. Každý rok sem zavíta päťstotisíc pútnikov, aby sa tu modlili a viac spoznali život tohto muža, ktorý prišiel ako mladý kňaz do osady s 230 obyvateľmi v roku 1818, aby tu už natrvalo zostal.

Čím bol tento malý a pokorný farár z Arsu taký výnimočný, že priťahuje také množstvo ľudí? Čo prinútilo jedného pútnika povedať: „Videl som Boha v človeku“?

Film Net for God nám ukáže, čo bolo v centre života arského farára: prijatie spásy a nezištného Pánovho odpustenia. Ako Kristus, ktorý mal súcit so zástupmi bez pastiera, i on svedčil o nekonečnom Božom milosrdenstve, ktoré sa neustále snažil odovzdávať prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú udeľoval dňom i nocou v kostolíku v Ars. Jeho svedectvo nás pozýva k pozvaniu Krista do našich slabostí a k osobnému prijatiu Božieho milosrdenstva.

Net for God

Životopis sv. Jána Máriu Vianneya