Svätá Klára, panna

Klára sa narodila v Assisi roku 1194 vo vznešenej rodine.

Už ako dievča zatúžila patriť iba Kristovi. Podľa príkladu svojho rodáka Františka opustila svet, aby mohla žiť v chudobe podľa ideálu evanjelia. Svätý František jej pripravil malé prístrešie pri kostolíku sv. Damiána. Neskôr sa k nej pridala aj jej sestra Agnesa a iné vznešené dievčatá z Assisi. Tak sa zrodil Druhý františkánsky rád a Klára sa stala jeho matkou. Nazývali ich chudobné panie od Svätého Damiána, neskoršie klarisky.

Klára viedla život v prísnej chudobe a v kontemplácii. Milovala Krista z celej duše, s láskou sa starala o svoje spolusestry a vytrvalo pracovala.

Zomrela roku 1253. Jej telo odpočíva v bazilike, ktorá jej bola zasvätená.

Zvykne sa zobrazovať s monštranciou v ruke, pretože sa s Oltárnou sviatosťou postavila mohamedánom a odvrátila tak ich útok na kláštor. V našom kostole sa socha sv. Kláry nachádza na oltári Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Zdroj: kapucini.sk