Jarné kántrové dni

V týždni po Prvej pôstnej nedeli prežívame jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Počas roka sa kántry v kalendári objavujú štyrikrát – v každom ročnom období, vždy v stredu, piatok a sobotu.

„Pre kántrové dni platia pravidlá platné na pôstne dni. Teda pôst od jedla, napríklad zdržanie sa mäsitého pokrmu alebo skutok ná­božnosti – či už účasť na svätej omši, krížová cesta, alebo bolestný ruženec, čítanie Svätého písma trvajúce aspoň desať minút, skutok lásky k blíž­nemu, návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých, hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám, zrieknutie sa sledovania televíznych programov okrem správ, alebo fajčenia, alkoholických nápojov, prípadne iné sebazaprenia a, samozrejme, modlitba.“

Viac o význame, histórii i súčasnosti kántrových dní v rozhovore Katolíckych novín s kňazom Danielom Dianom.