EN SK

Projekty

Projekty

Návrh projektu „Maximalizácia motivácie, zapojenia a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikovaného prostredia“ (MAXIMUS) je zameraný na návrh, vývoj a testovanie digitálneho, prispôsobiteľného a interaktívneho

Projekt spája všetky úrovne spoločnosti (od organizácií občianskej spoločnosti pracujúcich priamo s občanmi až po výskumné centrum zaoberajúce sa hlavne vedcami), primárnou cieľovou skupinou sú však medziobecné a

Projekt Flexitour vznikol na báze medzinárodného partnerstva v rámci programu Erasmus+. Jeho oficiálny názov v plnom znení je: ...............................  Z toho vyplýva, že jeho zmyslom je zapojenie