EN SK
Dátum Číslo Predmet Partner IČO Dokument
25.3.2023 230325 Zmluva o umeleckom výkone Rastislav Spevák zmluva-o-umeleckom-vykone
1.1.2023 42020008 Zmluva o nájme nebytových priestorov AIRNET, s.r.o. 44996420 zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov
14.01.2022 220114 Zmluva o spolupráci na projektovom zámere KRR a ZMO Záhorie ZMO Záhorie 34076336 zmluva-o-spolupraci-na-projektovom-zamere-krr-a-zmo-zahorie
14.01.2022 220114-1 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na projektovom zámere ZMO JE JB - ŽO - GAŠA - Záhorie dodatok-c-1-k-zmluve-o-spolupraci-na-projektovom-zamere
14.01.2022 220114-2 Zmluva o spolupráci na projektovom zámere KRR a ZMO ŽO ZMO ŽO 31870236 zmluva-o-spolupraci-na-projektovom-zamere-krr-a-zmo-zo
28.12.2021 211228 Zmluva o spolupráci na projektovom zámere KRR a ZMO JE JB ZMO JE JB 31826385 zmluva-o-spolupraci-na-projektovom-zamere-krr-a-zmo-je-jb-2
28.12.2021 211228-2 Zmluva o spolupráci na projektovom zámere KRR a ZMO GAŠA ZMO GAŠA 45014523 zmluva-o-spolupraci-na-projektovom-zamere-krr-a-zmo-je-jb
29.11.2021 Zmluva o spolupráci Vlčkovce Obec Vlčkovce 00682209 zmluva-o-spolupraci-vlckovce
29.11.2021 Zmluva o spolupráci Veľké Úľany Obec Veľké Úľany 00306282 zmluva-o-spolupraci-velke-ulany
29.11.2021 Zmluva o spolupráci Pusté Úľany Obec Pusté Úľany 00306134 zmluva-o-spolupraci-puste-ulany
29.11.2021 Zmluva o spolupráci Opoj Obec Opoj 00682217 zmluva-o-spolupraci-opoj
29.11.2021 Zmluva o spolupráci MR nad Holeškou Mikroregión nad Holeškou 36095524 zmluva-o-spolupraci-mr-nad-holeskou
29.11.2021 Zmluva o spolupráci Majcichov Obec Majcichov 00312746 zmluva-o-spolupraci-majcichov
29.11.2021 Zmluva o spolupráci Križovany n/D Obec Križovany nad Dudváhom 00682187 zmluva-o-spolupraci-krizovany-n-d
29.11.2021 Zmluva o spolupráci Hrnčiarovce nad Parnou Obec Hrnčiarovce nad Parnou 34007521 zmluva-o-spolupraci-hrnciarovce-nad-parnou
29.11.2021 Zmluva o spolupráci KRR a Dubová Obec Dubová 00304735 zmluva-o-spolupraci-krr-a-dubova
29.11.2021 Zmluva o spolupráci Obec Cífer 00312347 zmluva-o-spolupraci-7
3.9.2021 210903 Zmluva o spolupráci Obec Cífer 00312347 zmluva-o-spolupraci-6
23.09.2021 Zmluva o spolupráci Obec Pusté Úľany 00306134 zmluva-o-spolupraci-5
23.09.2021 210923 Zmluva o spolupráci Pre Úľany - Pro Fudemus, N.O. 37986848 zmluva-o-spolupraci-4