EN SK

Sociálna oblasť

Spoločenská oblasť

„Ak robíš chyby, znamená to, že robíš nové veci, skúšaš nové veci, že sa učíš, žiješ, snažíš, meníš, že meníš svoj svet. Robíš veci, ktoré si nikdy predtým nerobil a čo je najdôležitejšie, Robíš Niečo.“

— Neil Gaiman

Spoločenská oblasť

Podpora sociálnych služieb, vzdelávanie či poradenská činnosť sú oblasti, ktoré si vyžiadali nie len členovia, ale rovnako Klaster chcel prirodzene pomáhať zlepšiť kvalitu života jednotlivca a celej komunity, pričom komunitu predstavujú všetci obyvatelia nášho regiónu. Hlavnými princípmi komunitnej práce je partnerstvo medzi všetkými účastníkmi a zapájanie miestnej komunity, t.j. obyvateľov daného územia do skvalitnenia života obyvateľov.
Za týmto účelom je potrebné vyberať metódy a formy oslovenia a zapojenia tak, aby zaujali a motivovali k aktívnej spolupráci obyvateľov, mysliac aj na ich rôznorodosť. Zapojením obyvateľov, oslovovaním a vyhľadávaním sa získavajú informácie o potrebách jednotlivých skupín, o kvalite poskytovaných sociálnych služieb, ako i názory a návrhy na ďalší rozvoj sociálnych služieb. Klaster sa v sociálnej oblasti chce zameriavať na športové, kultúrne, vzdelávacie či podporné činnosti.
Klaster dokáže vytvoriť inovatívny potenciál na to, aby priniesol do regiónov nové námety, ktorých realizácia môže napomôcť regionálnemu rozvoju. Jednou z nich je vytvorenie chytrej databázy údajov, v rámci ktorých dokážu pri digitálnom zobrazení záujemcovia veľmi jednoducho získavať informácie, ktoré sprístupnili aktéri (členovia klastra) ako body záujmu = POI. To umožní sieťovanie, vytváranie ponuky malých produktov cestovného ruchu, rozvoj destinačného manažmentu a v konečnom dôsledku zvýšenie záujmu o región a lokalitu. Sieťovanie vytvorených digitálnych bodov záujmu dokáže informácie priniesť rýchlo k návštevníkovi, resp. k občanovi alebo zákazníkovi a tým veľmi adresne ponúknuť možnosť ako aktívne tráviť voľný čas, resp. aká ponuka tovarov a služieb je k dispozícii v danom území.
Predošlé
Ďalšie

„Človek je vnútorne tak hlboko rozdelený, že ak sa nachádza v prostredí, ktoré ho vedie k svetlu a starostlivosti o druhých, vykročí týmto smerom. A naopak, ak žije v prostredí, ktoré sa týmto hodnotám vysmieva a podporuje túžbu po moci a rozkoši, stane sa jeho obrazom.“ —Jean Vanier

Garanti

Aktuality

Projektové aktivity v Chorvátsku naplnili program nad očakávanie. Vynikajúco pripravené programy, komunikácia európskych tém, zaujímavé výmeny skúseností, bohatý sprievodný program. To všetko je len zlomok zo zaujímavých

Predošlé
Ďalšie

Projekty

Predošlé
Ďalšie