EN SK

Kontakt

Kontakt

Kontaktný formulár

Kontaktné údaje

Klaster regionálneho rozvoja

Mikovíniho 217/4
917 01 Trnava

Mobil: +421 905 576 710

Riaditeľ: JUDr. Marek Turanský, MBA

Email: riaditel@krr.sk

IČO: 37840371

DIČ: 2023029525

Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.

Bankový účet: SK67 5600 0000 0010 7228 8001

Korenšpondenčná adresa

Klaster regionálneho rozvoja

P.O.BOX 138
917 01 Trnava

Online prihláška

V prípade záujmu môžete vyplniť prihlášku tu.