Doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.

pozícia:docent
miestnosť:G-320
telefón:+421 2 9014 2084
e-mail:katarina.sarinova@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie petrológie

Vedecký profil

 • V súčasnosti sa venuje výskumu neogénnych paniev Slovenska z hľadiska zdrojových hornín, vývoja paleoprostredia a výskumu vulkanickej aktivity v týchto panvách.

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku klasifikácie a genézy sedimentárnych hornín.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Petrografia sedimentárnych hornín
 • Mikroskopia horninotvorných minerálov
 • Exogénne dynamické procesy
 • Mikroskopia hornín
 • Sedimentárne textúry

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Petrológia sedimentárnych hornín
 • Mikroskopická petrológia
 • Genetická mineralógia horninových systémov

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Sedimentárna petrológia
 •  Geochémia hornín

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Vozárová, A., Šarinová, K.,  Larionov, A., Presnyakov, S., Sergeev, S., 2010: Late Cambrian/Ordovician magmatic arc type volcanism in the Southern Gemericum basement, WesternCarpathians, Slovakia: U-Pb (SHRIMP) data from zircons. International Journal of Earth Sciences. Vol. 99, Suppl. 1, s. S17-S37
 • Vozárová, A., Šarinová, K., Rodionov, N., Laurinc, D., Paderin, I.,  Sergeev, S., Lepekhina, E., 2012: U-Pb ages of detrital zircons from Paleozoic metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern Gemeric Unit, Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance. International Journal of Earth Sciences. – Vol. 101, No. 4 (2012), s. 919-936. – ISSN 1437-3254
 • Rybár, S., Halásová, E., Hudáčková, N., Kováč, M., Kováčová, M., Šarinová, K., Šujan, M., 2015: Biostratigraphy, sedimentology and paleoenvironments of the northern Danube Basin: Ratkovce 1 well case study. Geologica Carpathica. – Vol. 66, No. 1, s. 51-67. – ISSN (print) 1335-0552
 • Šarinová, K., Rybár, S., Halásová, E., Hudáčková, N., Jamrich, M., Kováčová, M., Šujan, M. (2018): Integrated biostratigraphical, sedimentological and provenance analyses with implications for lithostratigraphic ranking: the Miocene Komjatice depression of the Danube Basin. Geologica Carpathica. – Roč. 69, č. 4 s. 382-409. – ISSN (print) 1335-0552
 • Šarinová, K., Rybár, S. 2018: Cummingtonite-bearing volcanic rocks: First evidence in the Central Slovak Volcanic Field. Geologica Carpathica. – Roč. 69, č. 4, s. 335-346
 • Rybár, S., Šarinová, K., Sant, K., Kuiper, K.,  Kováčová, M.,Vojtko, R., Reiser, M.K. Fordinál, K., Teodoridis,V., Nováková, P. Vlček, T. (2019): New Ar-40/Ar-39, fission track and sedimentological data on a middle Miocene tuff occurring in the Vienna Basin: Implications for the north-western Central Paratethys region. Geologica Carpathica. – Roč. 70, č. 5 s. 386-404
 • Vlček, T., Šarinová, K., Rybár, S., Hudáčková, N., Jamrich, M., Šujan, M., Franců, J., Nováková, P., Sliva, Ľ., Kováč, M., Kováčová, M. (2020). Paleoenvironmental evolution of Central Paratethys Sea and Lake Pannon during the Cenozoic, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 559, 1, 109892. doi: 10.1016/j.palaeo.2020.109892

Aktuálne riešené projekty

APVV-16-0121 – člen riešiteľského kolektívu (2017-2021, hlavný riešiteľ M. Kováč) „Geodynamics of the Alpine-Carpathian junction area constrained by dating of the Cenozoic evolutionary phases in the Vienna and Danube basins

VEGA 1/0526/21 – člen riešiteľského kolektívu (2021-2024, hlavný riešiteľ S. Rybár) „Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát

APVV-20-0120 – člen riešiteľského kolektívu (2021-2025, hlavný riešiteľ prof. M. Šujan) „Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu