Novinky

Novinky

O nás

Čerstvé Ovocie je platforma, ktorá sa už viac ako 10 rokov venuje podpore a propagácii lokálneho kreatívneho priemyslu na rôznych frontoch. Zameriavame sa hlavne na oblasť produktového a módneho dizajnu, architektúry a medziodborových kreatívnych a kultúrno-vzdelávacích aktivít. Chceme, aby dobré veci boli viac na očiach a aby sa, aj naším pričinením, utvárala komunita autorov a fanúšikov miestnej autorskej tvorby, ako aj jej potenciálnych klientov, zákazníkov, zadávateľov, či odberateľov. Usilujeme o to, aby sa do povedomia dostali mladí, kreatívni a inšpiratívni ľudia z rôznych umeleckých a kultúrno-spoločenských oblastí. Snažíme sa o osvetu a popularizáciu lokálneho umenia a kultúry nekomerčného charakteru, so zámerom upozorniť na veci, ktoré stoja za to. No a v neposlednom rade máme radi spolupráce, stretávanie, hudbu a mesto.

V pravidelnej rubrike na vlnách Rádia_FM, s názvom Čerstvé Ovocie_FM, prezentujeme tvorivých a kultúrno-spoločensky aktívnych mladých ľudí a projekty. Organizujeme podujatia, v rámci ktorých chceme prezentovať, zviditeľňovať a vytvárať priestor pre miestnych autorov a ich tvorbu. Našou najviditeľnejšou aktivitou je podujatie Urban Market, ktoré organizujeme 3-krát do roka. V rámci neho sa snažíme poskytnúť príležitosť umelcom, módnym návrhárom, produktovým dizajnérom, maliarom, ilustrátorom, či vydavateľom vystavovať, osobne prezentovať a predávať vlastnú tvorbu v netradičnom priestore priamo širšej verejnosti. Je to „čerstvý výber“ z toho najlepšieho, čo doma, v oblasti dizajnu a umenia, máme. V neposlednom rade patrí medzi naše aktivity aj prezentačno-diskusný formát SINGULARCH, ktorý má za cieľ sprostredkovať návštevníkom mladú architektonickú, urbanistickú a krajinnú tvorbu.

Dôraz pri našich projektoch kladieme predovšetkým na originalitu, kvalitu, rozmanitosť, prepájanie žánrov a na potrebu experimentovať. Prinášame čerstvé ovocie na pole kultúry. Našou inšpiráciou je myšlienka kreatívneho priemyslu fungujúceho po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti.

Partneri

Newsletter
Newsletter

ČERSTVÉ OVOCIE

Majerníkova 3008/16
841 05 Bratislava
IČO: 45734232
DIČ: 2023121298

info@cerstveovocie.sk

2024 © Čerstvé Ovocie, n.o. | Webdesign: Miša Chmelíčková | Code: Richard Mikúšek