Novinky

Oleksandra Bakushina

Žijeme v dobe technológii, v ktorej sa dizajn stáva akousi spojkou medzi vedou a umením

Dátum: 24.11.2020

Autor: Martin Brix

Jej otec bol počas sovietskeho režimu konštruktér vesmírnych staníc, ktorý vymýšľal konštrukciu na rozkladanie solárnych panelov pre vesmírnu stanicu Mir. Jej mama je interiérová dizajnérka. Doma všade samé makety, modely a dostatok inšpirácie a motivácie venovať sa niečomu podobnému. Tým niečím sa stala architektúra a tak vyštudovala Strednú umeleckú školu v Kyjeve, odbor architektúra. Po skúsenostiach s architektúrou a interiérovým dizajnom sa rozhodla nastúpiť na štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Tvorí pod menom Efrosinia Savskya. Oleksandra Bakushina je rodné meno cieľavedomej a dôslednej dizajnérky, ktorú môžeme volať aj Saša. Bakalárske štúdium absolvovala na katedre Dizajnu v ateliéri Industrial dizajn. V rámci štúdia absolvovala aj medziodborové stáže na katedre Úžitkového umenia, v ateliéroch S+M+L_XL – Kov a šperk a ateliéri Keramika. Absolvovala zahraničnú stáž v holandskom Rotterdame na Willem de Kooning Academy. V súčasnosti pôsobí v ateliéri Art design, kde je na magisterskom štúdiu.

Jedným zo zásadnejších diel jej tvorby je projekt s názvom Kon Rao, v ktorom upriamila pozornosť na človeka a jeho vzťah k hudbe a ako na ľudské telo vplývajú vibrácie a harmónia v podobe melódie. Rozhodla sa vrátiť k prapôvodu zvuku, a preto hľadala inšpiráciu v prírode. S cieľom v človeku opätovne vzbudiť záujem o hudbu a harmóniu, ktorú je schopný vytvárať ktokoľvek, vychádzala z pôvodných afrických a peruánskych prírodných hudobných nástrojov. GAMANOVA BAKUSHINA je ďalším zaujímavým projektom, respektíve spoluprácou dvoch dizajnérok. Ich hlavným prvkom je nosná konštrukcia, ktorá definuje tvar funkčných objektov. Gamanová vytvára hliníkové šperkové objekty. Bakushina experimentuje s porcelánom. Vo výsledku tak vzniká ucelená koncepcia pod spoločným názvom FRAMEWORK. Oleksandra aktuálne pôsobí aj ako jedna zo zakladateliek občianskeho združenia “päť a pól”, ktoré vzniklo s cieľom podpory súčasného umenia na Slovensku s dôrazom na nastupujúcu generáciu umelkýň a umelcov.Galéria