Novinky

Odporúčania na skvalitnenie organizácie dizajnérskych trhov

Manuál pre organizátorov dizajnérskych trhov a širšiu odbornú verejnosť

Dátum: 09.03.2022

Autor: Martin Brix

Ste organizátormi predajných či dizajnérskych trhov? Pripravili sme manuál, ktorý vám môže pomôcť pozrieť sa aj na vaše podujatie očami druhej strany ​​– očami lokálnych tvorcov, ktorí sa na trhoch priamo podieľajú a prezentujú na nich svoje značky.


Trhy sú pre lokálnych tvorcov dôležitým nástrojom, a to nielen v rámci predaja, pretože ide častokrát o jediný zdroj príjmu, ale aj v rámci prezentácie. Na internete sú niektorí tvorcovia neviditeľní, ich existencia preto neraz závisí od osobného kontaktu so zákazníkmi.

Naším cieľom pri tvorbe tohto manuálu bola podrobná analýza toho, čo je pre účastníkov trhov prínosom, a naopak, čo prípadne absentuje a je potrebné posilniť, prípadne zaviesť do praxe. Pýtali sme sa priamo aktérov z rôznych oblastí, ako trhy vnímajú, prečo ich navštevujú, čo je pre nich na trhoch dôležité, alebo naopak neprípustné, v rámci organizačného zabezpečenia či propagácie.

„Veľmi sa teším z tejto aktivity, že sa niečo takéto deje. Lebo zmapovať tie potreby a spraviť manuál, ktorý je postavený na nejakých zisteniach, tak to môže pomôcť zlepšiť veľa vecí a celú tú organizáciu podujatí,“ odpovedá jeden z oslovených respondentov prieskumu.

Výsledky prieskumu nájdete práve v tomto manuáli, ktorý je primárne určený pre organizátorov predajných a dizajnérskych trhov, výstav či festivalov, či širšiu verejnosť, ktorá sa o túto problematiku zaujíma. V našom prieskume plánujeme pokračovať aj v budúcnosti, aby bolo možné odsledovať efekt navrhnutých odporúčaní a tiež získať prehľad o nových potrebách a výzvach.

Veríme, že manuál bude pre vás a vaše podujatia prínosom.


Autorský tím:

Realizácia prieskumu, analýza zistení, tvorba manuálu: Terezia Šabová
Koordinátor a manažér projektu, riaditeľ organizácie: Martin Brix
Mapovanie a identifikácia respondentov, kurátorský výber: Nikola Luzárová
PR a komunikácia na sociálnych sieťach: Bianka Čajová
Grafická dizajnérka: Michaela Chmeličková

Manuál vznikol v rámci projektu Čerstvé Ovocie 21/22 – Rozvoj komunikačnej stratégie a zlepšenie organizácie podujatí, ktorý bol finančne podporený z dotačnej schémy Nadácie mesta Bratislavy z grantového programu KULTÚRA, oblasť podpory ROZVOJ KAPACÍT ORGANIZÁCIÍ 2021.

Galéria