Skip to main content
Nákupní košíkClose Cart

Napili jste se dnes vody? Určitě ano a pokud ne, z tohoto článku určitě žízeň dostanete. Ale zatoužíte po čisté vodě z kohoutku, o které budete mít 100% jistotu, že je zdravá a ne znečištěná plastovým odpadem. Drtivá většina balené vody nebo vody z vodovodu obsahuje mikroplasty. Poradíme vám, jak mikroplasty z vody odstranit anebo se jim co nejlépe vyhnout.

Poslední aktualizace článku: 8.5.2024

Planeta Země se dusí plastem. Každý z nás už viděl fotografie mořských ptáků s plastovým prstencem z plechovek kolem krku, želvu s plastovým brčkem v nose nebo právě vylovené ryby s plasty v žaludku. Plasty si servírujeme už i my lidé. K snídani, k obědu i k večeři. Těžko se však zachycují na fotografii. Z plastů v oceánech a z plastů v přírodě se totiž uvolňují malé mikroskopické částečky, které nazýváme mikroplasty.

Co jsou mikroplasty?

Mikroplasty jsou malé až mikroskopické částečky plastu, které pocházejí z kosmetických výrobků nebo vznikají rozkladem plastů – uvolňují se z plastového odpadu v oceánech i přírodě pod vlivem UV záření. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od 0,1 nm (nanometr) až po max. 5 mm – může to být částečka, zrnko, vlákno nebo malý kousek plastu, které běžně používáme, například polyvinylchlorid, polyethylen, polypropylen nebo polyethylentereflatát.

Mikročástice plastů – mikroplasty se taktéž stávají součástí potravy pro mořské živočichy a ryby a v konečném důsledku se dostávají i na náš stůl. Mikroplasty rovněž naleznete ve vodě z kohoutku i v balené vodě.

Podle investigativního výzkumu Orb Media Microplastics Found in Global Bottled Water a studií State University of New York (shlédni k tomu i krátké reportážní video z BBC  The plastic particles lurking in your bottled water) je  93 % balené vody a 92 % vody z vodovodu kontaminováno mikroplasty. Jak se mikroplasty do vody dostaly, když pitná voda prochází čističkou a filtrem? Mikroplasty jsou mikroskopické částečky, které čističky vod nedokážou zachytit, a tak se mikroplasty proklouznou téměř všude.

Poslední studie ukázaly, že průměrný člověk zkonzumuje až 250 gramů mikroplastů za týden (některé zdroje však tuto informaci zpochybňují, přesný výpočet je totiž velmi těžký). Do životního prostředí se každoročně neúmyslně uvolňuje takové množství mirkoplastů, že by zaplnilo 200 a 600 olympijských bazénů (zdroj: Evropská komise).

Zjištění mikroplastů v lidské krvi

Před dvěma lety poprvé objevili mikroplasty v lidské krvi, přičemž v testu na 22 osobách bylo nalezeno až 80% pozitivních výsledků. Popis této průlomové studie najdete v článku Guardian s názvem Microplastics found in human blood for first time. Polovina vzorků obsahovala polyethylentereftalát (PET), běžně používaný v nápojových lahvích, třetina obsahovala polystyren z potravinových obalů a čtvrtina měla stopy polyethylenu, používaného v plastových taškách.

Dopady mikroplastů na lidské zdraví

Vědci upozorňují, že přesné zdravotní důsledky přítomnosti mikroplastů v krvi nejsou dosud známy, ale laboratorní testy naznačují, že mohou způsobovat poškození lidských buněk. Vědci proto zdůrazňují potřebu širšího výzkumu, aby pochopili, jak mikroplasty cestují tělem, zda se usazují v orgánech a jaké to může mít důsledky na zdraví.

Zatím se dlouhodobé zdravotní důsledky pravidelné konzumace mikroplastů neprokázaly (jde o novou problematiku a studie probíhají), a proto nelze posoudit, do jaké míry jsou mikroplasty ve vodě, kterou pijeme pro nás škodlivé.

Nicméně musíme si uvědomit, že jde o nerozložitelný plast, který se dostává do našeho trávicího traktu a celého organismu, a proto bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom se mikroplastům vyhýbali a omezovali jejich příjem v pitné vodě z vodovodu nebo v balené vodě.

S očekáváním, že produkce plastů se do roku 2040 zdvojnásobí, jsou organizace volající po zvýšení financování výzkumu mikroplastů a jejich dopadů na lidské zdraví. Evropská unie již financuje výzkum zaměřený na mikroplasty a jejich účinky na lidské plody a imunitní systém. A také postupně vytváří nové regulace zaměřené na snižování množství mikroplastů v oběhu. Cílem EU je do roku 2030 snížit emise mikroplastů o 30 %.

mikroplasty ve vodě

Hlavní zdroje mikroplastového znečištění v životním prostředí v EU (zdroj: Brožura EU action against microplastics).

Jak odstranit mikroplasty z pitné vody?

Největšími potížisty jsou mikroplasty o velikosti do 5 nanometrů. Ty jsou tak malinké, že je nezachytí ani běžné úpravny vody. V litru upravené pitné vody, která nám teče z kohoutků, zůstává 300 až 900 částic mikroplastů (analýza z českého prostředí tady). Z našich vlastních analýz dostupných zdrojů jsme zjistili, že část mikroplastů dokáže aktivní uhlí spolehlivě navázat (tady je odkaz na studii). Kromě těch úplně nejmenších, které jsou tak malé (menší než 2 nanometry), že můžou uniknout (a nezachytit se) i přes ty nejmenší póry aktivního uhlí.

Úpravna vody Želivka, největší zařízení svého druhu v zemi a hlavní zdroj pitné vody pro Prahu, prošla rozsáhlou modernizací. V nové hale o rozloze pět tisíc metrů čtverečních se používají filtry s granulovaným aktivním uhlím, přičemž odborníci potvrzují, že tato technologie má pomoci také s mikroplasty. Co jsou vlastně plasty? Plasty jsou molekuly obsahující řetězce uhlíku. Proto jsou přitahovány k aktivnímu uhlí. Navíc, plast je ve vodě nerozpustný, takže preferuje vázat se na povrch aktivovaného uhlíku.

Hledejte filtry, které deklarují schopnost odstraňovat mikročástice o velikosti, do které mikroplasty spadají. Patří sem kvalitní nano filtry na vodu a zařízení reverzní osmózy. 
Tyto dražší filtry obsahují kombinaci uhlíkových filtrů s aktivním uhlím a dalších technologií (např. filtrační membrány). Nevýhodou filtrů reverzní osmózy je, že zbavují vodu užitečných minerálů. Proto se hodí vodu domineralizovat pomocí přírodních filtračních tyčinek.

Mikroplasty jako součást širšího globálního problému

Plasty v mořích i plastový odpad v přírodě každým rokem narůstá a znečišťuje životní prostředí až na hranice únosnosti. Mikroplasty sice jsou miniaturní částečky plastu, ale představují gigantický problém. Neumíme to změnit jako jednotlivci, ale něco málo udělat můžeme. Co s tím? Jak zadržet příval plastů? 3 tipy, jsme sdíleli na našem Instagramu tady.

Milan Suchý

Nápad přinést k nám filtrační uhlí té nejvyšší kvality přímo z Japonska jsem dostal po návratu z několikaměsíční cesty napříč Jihovýchodní Asií. V Asii jsme si s manželkou naplno uvědomili, že pitná a chutná voda, jejíž pití nevytváří odpad, není samozřejmostí (i když nám to doma často tak připadá).

Přidat komentář