Farské misie

Farské misie 10. – 17. decembra 2023

V  dňoch 10. až 17. decembra sa v našej farnosti uskutočnia misie. Konať sa budú pod duchovným vedením resurekcionistu P. Edwarda Żakowicza.

Program misií
Nedeľa 10. decembra

8.30 h – svätá omša
9.30 h – stretnutie pre mládež
14.00 h – poklona, svätá spoveď
15.00 h – korunka k Božiemu milosrdenstvu

Pondelok 11. decembra

17.00 h – svätá omša

Utorok 12. decembra

9.00 h – návšteva chorých v domácnosti
17.00 h – svätá omša

Streda 13. decembra

17.00 h – svätá omša

Štvrtok 14. decembra

9.00 h – stretnutie v škole
18.00 h – svätá omša
19.00 h – náuka pre mužov

Piatok 15. decembra

17.00  – 18.00 h – svätá spoveď
18.00 h – svätá omša
19.00 h – náuka pre ženy

Sobota 16. decembra

17.00 h – svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
18.00 h – krížová cesta

Nedeľa 17. decembra

8.30 h – svätá omša
14.30 h – predvianočný koncert